ബേത്ലഹേം അഭയ ഭവനിലേക്ക് സ്വാഗതം
ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയായ ബെത്‌ലഹേം അഭയ ഭവൻ 1998 ജനുവരി 5 ന് കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൂവപ്പടിയിൽ സ്ഥാപിതമായി.
കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരസിക്കപ്പെട്ട, മാനസിക അസ്ഥിരതയുള്ളവർ, തെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നവർ, വീടില്ലാത്ത രോഗികൾ എന്നിവർക്ക് പാർപ്പിടം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, മരുന്നുകൾ എന്നിവ ബെത്‌ലഹേം അഭയ ഭവൻ നൽകുന്നു.

Welcome to Bethlehem Abhaya Bhavan

Home’ for the ‘Homeless’
At ‘Bethlehem Abhaya Bhavan’, we provide shelter, food, clothing and medicines for the aged who are rejected from their families, those with mental instability, destitutes wandering the streets and homeless sick patients, to these neglected section of our society.Bethlehem Abhaya Bhavan, a Charitable Society, was established on January 5th 1998, at Koovappady, Perumbavoor, Ernakulam Dist, Kerala, India.

Read More

Our Story

Message from Director

Dear All,
Next time you see a homeless and mentally ill person on the street who is subject to ridicule and ill treatment by some, please stop for a moment and think about their lives and how fortunate you are to have a home to go back to, to have a family waiting for you, people around to take care when you fall sick.. At Bethlehem Abhaya Bhavan we take care of those unfortunate people who have none of these privileges. It is a home for the homeless, widows and mentally challenged irrespective of social class, religion or language. We also have plans to meet the educational needs of the poor and to provide jobs to the physically challenged poor. We look forward to your well wishes and contributions. Together, we can make their lives much easier and better. The compassion that you show towards us will be highly appreciated and your deed may count in Heaven. If you have any queries about our organization or our work, please feel free to contact us at the contact details provided.

Facilities of Abhayabhavan

Coir Making

Candle Making

Ornaments Making

Cloth Mat Spinning

Yoga Class

Coir Making

Candle Making

Dance Class

Cloth Mat Spinning

Coir Making

Candle Making

Ornaments Making

Cloth Mat Spinning

VIP Visits

Yathish Chandra IPS

Kavya Madhavan

Oomen Chandy

Navya Nair

Kalabhavan Mani

Padmaja

Our Mentor

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Our Testimonials

Our Magazine

Quick Enquiry
    Location Map & Enquiry